EN / SLO

Mednarodni simpozij »(Kosovel in) politična resnica poezije«

od 11. do 15. marca 2011
v Škocjanu na Krasu in Ljubljani

Bogdan Macarol: Srečko Kosovel je pisal politične pesmi (Primorske novice, 14. 3. 2011)

Osrednja tema simpozija je posebno razumevanje političnega, ki ga razkriva strukturiranost pesniškega teksta kot družbenega angažmaja, presečišče političnega in poetičnega (estetičnega) v poeziji, presečišče, ki se je na Slovenskem v radikalni, a hkrati estetično do skrajnosti domišljeni obliki ubesedilo v poeziji Srečka Kosovela, političnega pesnika v najboljšem pomenu besede. (Več v priponki spodaj.)

Predsedujoči: Iztok Osojnik (Literarno društvo IA)
Sopresedujoči: Jelka Kernev-Štrajn (Slovensko društvo za primerjalno književnost), Darja Pavlič (Primerjalna književnost)
Povabljeni udeleženci: Dubravka Djurić (Beograd), Taja Kramberger (Koper), Jelka Kernev-Štrajn (Ljubljana), Richard Jackson (Chattanoogga), Barbara Siegel Carlson (ZDA), Alenka Jovanovski (Ljubljana), Iztok Osojnik (Ljubljana), Žarko Paić (Ivanić grad), Darja Pavlič (Ljubljana), Drago B. Rotar (Koper), Miško Šuvaković (Beograd), Božena Tokarz (Katowice) in Emil Tokarz (Katowice).

PROGRAM
 
PROGRAM mednarodnega simpozija »Kosovel in politična resnica poezije«

Petek, 11. marec
19.30 – Pozdravni večer, večerja

Sobota, 12. marec
9.30 – vodi Darja Pavlič
Iztok Osojnik, Politična resnica poezije
Alenka Jovanovski: Transformativna moč poezije   
Barbara Siegel Carlson: Pot poezije
15.00 – vodi Jelka Kernev-Štrajn
Taja Kramberger: Poezija in politično: nekaj opažanj o transformacijskih/transfirmacijskih razsežnostih pesniške govorice

Nedelja, 13. marec
9.30 –  vodi Taja Kramberger
Miško Šuvaković: Kritičen horizont slovenske avantgarde: Poezija in interdisciplinarni eksperiment
Dubravka Djurić, Poezija Srečka Kosovela: med liriko in eksperimentom
Jelka Kernev Štrajn: Etična razsežnost poezije
Darja Pavlič: Predmetna pesem in vprašanje njene političnosti
14.45 –  vodi Iztok Osojnik
Drago B. Rotar
Žarko Paić

Ponedeljek, 14. marec – v Ljubljani (Konferenčna dvorana, Mestni muzej, Gosposka 15)
11.00 – vodi Iztok Osojnik
Bożena Tokarz: Antropološki vidik poezije ali namen in razlog njenega obstoja
Richard Jackson: Human hearts are small and cages are big: political poetry from America to Slovenia

(predavanja in pogovori bodo potekali v slovenščini in angleščini)

Simpozij so podprli: Javna agencija za knjigo RS, Regionalni park Škocjanske jame, Občina Sežana, Slovensko komparativistično društvo, Kulturno društvo Vilenica, Turistično društvo Škocjan, Krka d.d., KUD Police Dubove, Mestni muzej Ljubljana, Revija Monitor, revija Primerjalna književnost.

Attachment:

Tema, program in navodila za avtorje  -  18012011Tema,_program,navodila.doc

Attachment:

The theme, program and guidelines for authors  -  18012011Theme,_program,_guidelines.doc

Attachment:

Vabilo s programom  -  10032011Vabilo_za_javnost.doc

Attachment:

Članek / Article: Primorske novice, 14. 3. 2011  -  15032011B.Macarol_Kosovel_je_pisal_politicne_pesmi_-_PN_14.3.2011.pdf

Attachment:

Marijan Zlobec_Delo 15. 3. 2011  -  16032011M._Zlobec_simpozij_Kosovel_Delo,_15._3._2011.pdf

Literarno društvo IA

Zlati Čoln 2010