EN / SLO

Here

Here
An anthology of contemporary Slovenian poetry in translation
Brighton: Pighog Press, 2011

Here
An anthology of contemporary Slovenian poetry in translation (Antologija sodobne slovenske poezije v prevodu)
Brighton: Pighog Press, 2011

Tatjana T. Jamnik, Milan Jesih, Jani Kovačič, Tina Kozin, Taja Kramberger, Iztok Osojnik, Radharani Pernarčič & Tone Škrjanec

Prevedli Miloš Bartol, David Brooks, John Davies, Špela Drnovšek Zorko, Maria Jastrzebska, Ana Jelnikar, Hana Kovač, Jani Kovačič, Taja Kramberger, Sonja Kravanja, Kelly Lenox, Janko Lozar, Ciaran O’Driscoll, Ana Pepelnik, Barbara Poga nik, Barbara Siegel Carlson, Knute Skinner, Matthew Zaprudera

Uredili Tatjana T. Jamnik, Radharani Pernarčič in Tom Slingsby

Zlati Čoln 2010