EN / SLO

Kristina Hočevar

1977, Slovenija

Kristina Hočevar, rojena 1977 v Ljubljani, je pesnica. Diplomirala je iz slovenistke in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno uči slovenščino, občasno tudi lektorira. Je avtorica petih pesniških zbirk (V pliš, 2004; Fizični rob, 2007; Repki, 2008; Nihaji, 2009, Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda, 2012), zbirka Repki je prejela nagrado Zlata ptica in bila nominirana za Veronikino nagrado. Njeno poezijo so prevajali v angleščino, poljščino, hebrejščino, hrvaščino madžarščino, ruščino. Znašla se je v antologiji Vsaka ljubezen je pesem (DSP, 2004), v izboru za Contemporary Slovenian Poetry 3 (Center za slovensko književnost, 2008), v zborniku Dnevi poezije in vina 2010  in objavila v ameriški reviji Talisman – a journal of contemporary poetry and poetics 38/39/40, 2010 ter v dvojezični slovensko-poljski antologiji Šestnajst slovenskih pesnic (Litterae slovenicae, DSP, 2011), uvrščena je tudi v izbor 10 books  from Slovenia 2013.

Pesem iz Škocjana / Škocjan poem:

V slovenščini:
NADNAPIS

nad jamami sanjamo, odlepljeni od svojih
pod plašče ujetih netopirjev.In English:
SUPERTITLE or SURTITLE

we are dreaming above the caves, unglued
off our bats caught under our own coats.

*
above the caves we are dreaming, unglued
off under our own coats caught bats.

Translated by Kristina Hočevar

 

***

 

V slovenščini:
NA ZOBEH ALUMINIJ, NA USTNICAH KREDA (2013)

samo te stene so tvoje stene. zamenjajo se ekipe, spremenijo se zvoki;
punčke se pomladijo. samo za temi rešetkami se tvoje telo razpne - ni
drugega plesišča.

gledaš vse - tvoje in predrzne;
drstijo se in roke drsijo, dihaš in črno sonce se nad nami vrti, elektriš se,
in ni treba, da se dogaja drugače, v tem teritoriju dihaš škrlat, nihče ne more vreči
železa okrog teh gladkih vratov, noč je in dan je, ko smo, pišemo, ko plešemo,
pišemo in zvoki gibajo boke.

in ti lahko samo                                      kakavov prah pobrišeš z mojih ustnic.

na te stene se naslanjaš z upognjeno nogo. na teh obokih
sloniš z golimi rokami. deklice so
in malo dečkov malo deklic. granatne noči spiraš s kozarci vode
in tukaj je tvoje zaklonišče:                             čeprav se udira in

izpod teh obokov se dvigneš:

tukaj so tvoji poljubi
v teh stenah - ker samo te stene
so tvoje stene.English:
ALUMINIUM ON THE TEETH, CHALK ON THE LIPS

only these walls are your walls. teams change, sounds alter;
girls get younger. only behind these bars your body unfolds – there is no
other dance floor.

you watch all of them - yours and the presumptuous;
they spawn and hands slither, you breathe and the black sun above us revolves, you electrify
and there’s no need for difference, in this territory you breathe scarlet, no one can throw
iron around these silken necks, there is night and it’s day, when we are, we write, when we dance,
we write and sounds sway the hips.

and you can only wipe the cocoa powder off my lips.

at these walls you lean with a bent leg. on these vaults
you lean with bare hands. there are girls,
hints of boys hints of girls. pomegranate nights are washed with glasses of water
and here stands your shelter:                                     even though it is sinking

from underneath these vaults you rise:

here your kisses are,
in these walls – for only these walls
are your walls.                                                  

Translated by Anda Eckman and Andrej ZavrlV slovenščini:
****
črn zvezdnat travnik pokriva luknjo nad nami, razprt, da razpira,
globok, da izkleše. konce, postaje, ikse.
                                                             uležeš se pod črnino, dih
in dlan v sence hočeta odtise. nova abeceda pomaga le toliko,
kolikor se je treba igrati.English:
***
a black starry meadow covers the hole above us, open so it opens,
deep so it carves. endings, stations, x’s.
                                        you lie down under the blackness, breath
and a palm into the shadows seek imprints. the new alphabet helps only as much
as one has to play.

Translated by Barbara JuršaPo slovensky:
Hliník na zuboch, krieda na perách

iba tieto steny sú tvoje steny, skupiny sa menia, zvuky obmieňajú;
dievčatá sa omladzujú, iba za týmito mrežami sa tvoje telo rozvinie -- nie je tu
iného parketu

sleduješ všetky - tvoje aj trúfalé;
neresia sa a ruky skĺznu, dýchaš a čierne slnko sa nad nami točí, elektrizuješ sa,
a netreba rozdiel, v tomto teritóriu dýchaš šarlát, nikto nemôže hodiť
železo okolo týchto hladkých krkov, je noc a je deň, keď sme, píšeme, keď tancujeme,
píšeme a zvuky hýbu bokmi.

a ty môžeš iba zotrieť kakaový prášok z mojich perí.

opieraš sa o steny so zohnutou nohou. na týchto oblúkoch
sa opieraš holými rukami. dievčatá sú,
niekde črty chlapcov črty dievčat. granátovníkové noci sú zmyté pohármi vody
a tu je tvoje úkryt: dokonca aj keď sa potápa
spopod týchto oblúkov sa dvihneš:

tu sú tvoje bozky,
v týchto oblúkoch - lebo iba tieto steny
sú tvoje steny.

Preložil Ján GavuraV slovenščini:
****
                                                      :kaj je slavljenec. njemu
iz nosa kaplja v krožnik. zajema, sreba, kaplja;
mu ona prigovarja,
                                kako te vsi obiskujejo, slavljenec si;
še naprej mu kaplja,                              jem,                 kaj naj:

                                               čemu in ali je sploh pomembno,
na katerem mestu bom jaz.English:
***
                                                                    :what is it. birthday man. his
nose is dripping into a plate. he is scooping, sipping, dripping;
she’s persuading him,
                                 how everyone visits you, you are the birthday man;
it’s still dripping,                      I’m eating,                               what to do:

                                                                     why, and is it even important,
the place I will go.
                                                                                                  
Translated by Barbara JuršaV slovenščini:
DRAFTS

***

moja vročina je nenadomestljiva.

kjer spregovorim, je razlika v rokah: spustijo se h kablom,

                              vendar prej se
zvezd nabodejo.English:
****

my heat is irreplaceable.

where I speak out there is a difference in hands: they lower themselves down to cables
                               
                                         but before that

they get skewed by the stars.V slovenščini:
*

v kristalih  
iz ostankov sonca,
                                                                                  ali niso
začetki kontinenta:

pršiš in ni višine,                                               kjer se ne bočiš.
nihče,
                              ker nočem in ga ni            
ti ne krije hrbta.                                     
                                                               pingvini niso čaplje,
čeprav so plastični;                                                      
in njihove plavuti                                me potiskajo  na vzhod:

ker je pod belim morje zeleno in drsim hitreje, kot se gora skrije.English:
****
in the crystals
remains of the sun
                                                                                             are they not
the beginnings of the continent:

you drizzle and there is no altitude                       where you don't vault.
nobody,
                    because I don't want to and there is nobody,
covers your back.
                                                                                             penguins aren't herons
even though they're plastic;

and their fins           are pushing me east:

where under the white the sea is green and I slide faster than the mountain hides itself.

Literarno društvo IA

11. pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2013

11. MEDNARODNA PESNIŠKO-PREVAJALSKA DELAVNICA  ZLATI ČOLN 2013 v Škocjanu na Krasu

ODMEVNOST

Abîme - filmska pesem Robina Parmarja (posneta v Škocjanu)

Abîme from Robin Parmar on Vimeo.

 

PROGRAM

nedelja, 1. september – prihod
19.00 – pozdravna večerja

ponedeljek, 2. spetember
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
15 –  tiskovna konferenca
19.00 – večerja

torek, 3. september
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
14.30 – izlet (Škocjanske jame)
19.00 – večerja

sreda, 4. september
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
15.00 – sprehod po okolici
19.00 – večerja

četrtek, 5. september
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
18.30 – večerja
20.00 – the golden boat reading škocjan

petek, 6. spetember
9.00 – odhod v Ljubljano
11.00 - branje v Trubarjevi hiši literature
12.30 – kosilo
17.00 – odhod iz Ljubljane
20.00 – večerja

sobota, 7. september
9.30 – pogovor o prevajanju poezije
13.00 – kosilo
15.00 – izlet v Tomaj
20.00 – poslovilna večerja

nedelja, 8. september
odhod po zajtrku

 

11. tradicionalna in mednarodno najuglednejša slovenska mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2013 v Škocjanu na Krasu od 1. do 8. septembra 2013

Letošnja tradicionalna 11. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2013 bo potekala med 1. in 8. septembrom v Škocjanu na Krasu. Delavnico organizira Literarno društvo IA v sodelovanju s KUD Police Dubove, Turističnim društvom Škocjan, Kulturnim društvom Vilenica, KUD Monitor ZSA, KUD France Prešeren, Regionalno skupnostjo Alpe-Jadran ter z revijami/založbami Apokalipsa, Literatura in Poetikon.
Letošnji povabljenci prihajajo iz 8 držav: Andrej Hočevar, Alenka Jovanovski, Dejan Koban, Tatjana Jamnik, Kristina Hočevar (Slovenija), Fiona Sampson (Velika Britanija), Marianne Kurtto (Finska), Andrea Brady (ZDA), Robin Palmar (Irska), Dinko Telećan (Črna gora), Maciej Melecki (Poljska), Jan in Miroslava Gavura (Slovaška). Jan in Miroslava Gavura bosta poleg Stephena Wattsa (Anglija) in Cristine Vitti (Italija) tudi udeleženca letošnje pesniške rezidence Škocjan 2013. Delavnico bo povezoval Iztok Osojnik. Tudi letos bo tradicionalno izredno uspešna in mednarodno odmevna delavnica kljub poskusom razvrednotenja in oteževanju s strani javnih agencij in še naprej razvijala žive pesniško-prevajalske stike in tako uspešno in učinkovito promovirala in uveljavljala slovensko poezijo na področju svetovnega, evropskega, srednjeevropskega in slovanskega trikotnika, povezovala manjše in večje evropske literature na vzhodu in zahodu, se posvečala soorganiziranju festivalov, simpozijev, srečanj, delavnic, širjenju sodobnega literarnega vozlišča v Škocjanu in mednarodnemu uveljavljanju poezije v izvirnikih in prevodih doma in na tujem. Poskušamo povezovati starejše, mednarodno uveljavljene avtorje-prevajalce z mladimi in perspektivnimi avtorji-prevajalci, ki so se v svoji sredini (generaciji) že uveljavili, in jih lansirati v mednarodni prostor ter tako vzdrževati kontinuiteto mednarodno zanimivih pesnikov in pesnic iz Slovenije. Po drugi strani skrbimo za prevode njihovih del v tuje jezike in neposredne povezave z uveljavljenimi tujimi pesniki in prevajalci, ki so medsebojno tesno povezani in imajo odločilen vpliv, posredno ali neposredno, z literarnimi centri v tujini. S tem pomagamo uveljaviti tudi tiste avtorje, ki so v slovenskem kulturnopolitičnem strogo zamejenem in zadnje čase vse bolj ozkem prostoru zaradi njihovega odrinjenega družbenega statusa in strokovne ignorance neupravičeno marginalizirani, a so za mednarodni prostor pogosto precej bolj interesantni kot že uveljavljeni in lokalno protežirani ustvarjalci. To velja tudi za klasike. Po uspešni uveljavitvi Srečka Kosovela v Veliki Britaniji, ZDA in na Poljskem in Jureta Detele v ZDA bo kmalu sledila nova Kosovelova monografija v hrvaškem jeziku in podobna monografija prevodov pesmi Gregorja Strniše v angleški in italijanski jezik. Naj samo omenimo, da bomo tudi letos vpeljali nekaj za slovenski prostor povsem novih programov in pristopov. A o tem več na samem srečanju. Udeleženci pesniško prevajalske delavnice Zlati čoln bodo svoje delo predstavili v ponedeljek, 2. septembra, ob 15. uri na tiskovni konferenci v Škocjanu pri Divači in na dveh literarnih branjih: 5. septembra ob 20. uri v Škocjanu na Krasu in 6. septembra ob 11. uri v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, ter na spletnih straneh www.ia-zlaticoln.org. Vsi programi so javni. Vstop je prost.

Delavnico so deloma podprli Javna agencija za knjigo RS, Krka, d. d., Regionalni park Škocjanske jame, založba Pighog Press (Velika Britanija), FILI (Finska), gostilna pri Vncku, Literary festival Pulse (Irska), SKD Sežana, Trubarjeva hiša literature, Okarina, d. o. o., Društvo Triglav-Rysy (Poljska).

Zlati Čoln 2010