EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Anupama Amaran

1974, ZDA

Anupama Amaran je pesnica, kritičarka, esejistka in prevajalka. Njeno delo je bilo med drugim objavljeno v literarnih revijah Fourteen Hills, CutBank, Numéro Cinq Magazine in Tulane Review. Študirala je na Univerzi Northwestern ter na umetniškem kolidžu v Vermontu (Vermont College of Fine Arts). Trenutno je del skupine urednikov, ki organizirajo literarno skupnost na River River (riverriver.org), in piše blog na Seranam.com. Živi v Nyacku v New Yorku.


English:
Siren’s song

Last night I dreamt of anaerobes:
a new reduction, a syrup in the sea.
We had dipped our thoughts in red glitter glue
before bed. The vents interrupt
the whale channel, and the shipping channels
add static. Her wingspan is tiny,
and no one knows she has one.
She is vegan, and no one knows
the color of her favorite soup.
Every single day, she invents a scale, and
no one knows. The weight of the ocean
only exists under her tail, and no one
has forbidden her to dive to the sea floor.
We dipped our sleep in anemones,
long ago.


V slovenščini:
Sirenina pesem

Sanjalo se mi je o anaerobnih bakterijah:
nova redukcija, sirup v morju.
Preden sva šli spat, sva misli pomočili
v rdeče lepilo z bleščicami. Izlivi prekinjajo
kitov kanal, transportni kanali dodajajo
statično elektriko. Ima majhen razpon kril
in nihče ne ve, da jih sploh ima.
Veganka je in nihče ne ve,
kakšne barve je njena najljubša juha.
Prav vsak dan si izmisli lestvico, pa
tega nihče ne ve. Teža oceana
obstaja le pod njenim repom in nihče
ji ni prepovedal potapljanja do morskega dna.
Svoj sen sva pomočili v anaerobne bakterije,
že dolgo tega.

Prevedla Tatjana Jamnik


SIRENINA PESEM

Včeraj sem sanjala o anaerobnih bakterijah:
nova redukcija, sirup v morju.
Svoje misli smo potopili v rdeče, svetleče lepilo
pred posteljo. Podmorski dimniki so zmotili
povezavo, po kateri se sporazumevajo kiti, sporazumevanje med ladjami
je povzročilo statične šume. Obseg njenih peruti je majcen,
nihče ne ve, da jih sploh ima.
Veganka je, nihče ne pozna barve
njene najljubše juhe.
Vsak dan ustvari novo glasovno lestvico, a
tega nihče ne ve. Teža oceana
se širi samo pod njenim repom, ampak nihče
ji ni prepovedal potopiti se na morsko dno.
Najin spanec sva že dolgo pred tem namočili v
morske vetrnice

Prevedel Iztok Osojnik


Sirenina pesem

Sinoči sem sanjala o anaerobih:
nova redukcija, sirup v morju.
Naše sanje smo pomočili v lepilo z rdečimi bleščicami
še pred spanjem. Vrelci prekinjajo
valove kitov in ladijski kanali               
povzročajo statiko. Njen razpon kril je majcen
in nihče ne ve, da ga ima.
Veganka je, a nihče ne pozna
barve njene najljubše juhe.
Vsak dan sestavi lestvico, a tega
nihče ne ve. Teža oceana
obstaja le pod njenim repom in nihče
ji ni prepovedal, da bi se potopila do morskega dna.
Naš spanec smo pomočili v vetrnice
že davno pred tem.

Prevedla Anja Sredić


Nihongo:
海の精の歌

昨日の夜 夢に見たのは 酸素なしで暮らす生物たちの姿
新たなる還元作用 海中の糖蜜
赤く光る膠の世界に わたしたちが自らの想いを浸してみたのは
眠りにつく前のこと 鯨たちの通信網を乱す噴火口
妨害電波を増やすばかりの 船の航路
彼女の翼の幅はとても狭くて
おまけに その翼の存在を知る者はない
極端な菜食主義者である彼女の大好きなスープの色を
知っている者さえ どこにもいない
来る日も来る日も 彼女は鱗を新たに生み出すが
それを知る者もない 海の重量は
彼女の尾ひれのすぐ下にのみ あるばかり
彼女が海底に深く沈むのを禁ずる者も やはりいない
イソギンチャクの群れの只中に わたしたちが自らの眠りを
浸してみたのは もうずいぶん前のこと

(訳者による註:「鱗」と訳した原文中の語“scale”には、その他にも「音階」「天秤」などの意味がある)

Nihongo-yaku: Goro Takano


English:
Ode to reduction

for Mariprofundus ferrooxydans

Electrochemical cultivation will make you the new crude devils—
weight in your taste for iron in the weight of an electron under the weight of the barges
you’ve been eating, then the weight of wind and solar-paneled hillsides drip electrons onto your skin: the wait for carbon-lust to renovate rust almost over.


Inspired by a press release from the American Society for Microbiology:
http://www.asm.org/index.php/92-news-room/press-releases/91508-scientists-trick-iron-eating-bacteria-into-breathing-electrons-instead


V slovenščini:
Oda redukciji

za Mariprofundus ferrooxydans

Zaradi elektrokemične gojitve boste postale novi ubogi hudiči –
teža v vaši ljubezni do železa v teži elektrona pod težo tovornih barkač,
ki ste jih jedle, nato teža vetra in pobočij, prekritih s solarnimi paneli, na vašo kožo nakapajo elektrone: čakanja na slo po ogljiku, da bi obnovili rjo, je skoraj konec.


Po novici Ameriškega združenja za mikrobiologijo:
http://www.asm.org/index.php/92-news-room/press-releases/91508-scientists-trick-iron-eating-bacteria-into-breathing-electrons-instead

Prevedla Tatjana Jamnik


ODA REDUKCIJI


    Za Mariprofundus ferrooxydans

Elektrokemično rastišče bo iz vas naredilo nove surove vrage -
sla vašega apetita po železu s privlačnostjo elektronov v snovi tovornih čolnov
ki jih razjedate, in potem energija vetra in sončnih celic na hribovskih pobočjih,
ki po kapljicah precejajo elektrone skozi vašo povrhnjico:
čakanje na strast ogljika, da bi obnovil rjo, je skoraj pri koncu


Pesem je navdihnilo sporočilo za javnost Ameriške zveze za mikrobiologijo:
http://www.asm.org/index.php/92-news-room/press-releases/91508-scientists-trick-iron-eating-bacteria-into-breathing-electrons-instead

Prevedel Iztok Osojnik


Nihongo:
還元作用に寄せるオード

(微量の酸素で鉄を酸化する細菌マリプロフンドゥス・フェッロオクシュダンスへ)

電気化学的培養により あなたたちは 新たなる天然の悪魔へと変わる―――
あなたたちが侵食し続けてきた船の 重量のすぐ下にある一個の 電子の重量の中に潜んでいるあなたたちの 鉄に対する欲望の その重み 
風の重み そして 太陽発電パネルに覆われた丘の中腹 それらが電子の粒たちを あなたたちの肌の上にぽとぽとと零していく
いま期待されているのは 錆という錆を無駄に刷新するためだけに炭素を得たがる そんな欲望の終焉


[著者自身による註:この詩は、全米微生物学会の公式声明文から霊感を得て制作された:http://www.asm.org/index.php/92-news-room/press-releases/91508-scientists-trick-iron-eating-bacteria-into-breathing-electrons-instead]

Nihongo-yaku: Goro Takano


English:
Redo

I felt the sap rising in the earth
so I built an oil derrick and drilled
drilled, drilled
in the middle of the lake, out of sight of each
shore. I struck ochre, the ore
of civilization. We build
something new. A vast
cityscape of red
where we wear
no shoes, running
instead of sitting, standing, waiting,
with red-stained feet pulsing,
raising a dust to substitute for ozone.
Our new pursuit will be opals,
the most fractured of them
yielding the highest praise and screaming desire,
like welded ovals inside the letterpress
printing the facsimile ova of phoenixes
who never expected to end up here.


V slovenščini:
Predelava

V zemlji sem zaznala prebujenje smole,
zato sem postavila naftni žerjav in vrtala,
vrtala, vrtala
na sredi jezera, daleč od oči
obrežji. Našla sem okro, rudo
civilizacije. Gradimo
nekaj novega. Prostrano
veduto rdečega,
kjer nimamo obutih
čevljev, tečemo
namesto, da bi sedeli, stali, čakali,
z rdečimi madeži na stopalih, topotamo,
dvigujemo prah, da bi nadomestili ozon.
Nadalje bomo iskali opale,
najbolj razlomljeni med njimi
bodo obrodili najvišja občudovanja in kričeče želje,
kot zvarjeni ovali v ciklostilu,
ki razmnožuje faksimile feniksovih jajčec,
ki ni pričakoval, da bo pristal prav tu.

Prevedel Goran Č. Potočnik


Ponovi

Čutila sem kako v zemlji narašča moč
zato sem zgradila vrtalni stolp in vrtala
vrtala, vrtala
sredi jezera, izven dosega oči z vseh
bregov. Zadela sem ob okro, rudo
civilizacije. Gradimo
nekaj novega. Širno
mestno pokrajino rdeče,
kjer ne nosimo
čevljev, tečemo,
namesto da bi sedeli, stojimo, čakamo,
z utripajočimi pordelimi stopali,
dvigujemo prah, da bi nadomestili ozon.
Sledil bo lov na opale,
najbolj polomljeni med njimi
bodo deležni največ hvale in goreče želje,
kakor zvarjeni ovali v tiskarskih strojih,
ki tiskajo faksimile jajca feniksa,
ki se mu niti sanjalo ni, da bo kdaj končal tu gori.

Prevedla Tatjana Jamnik


OBNOVA

Začutila sem mlade sokove, ki je klili v zemlji,
zato sem postavila naftni stolp in začela vrtati,
vrtati, vrtati
sredi jezera, proč od pogledov z obeh
obal. Naletela sem na okrasto žilo, rudo
civilizacije. Zgradili smo nekaj
novega. Obsežno
rdeče mestno območje,
kjer ne nosimo čevljev in tečemo
namesto, da bi sedeli, stali in čakali,
z utripajočimi rdečimi madeži na nogah
vzdigujemo prah, nadomestek za ozon.
Od zdaj naprej iščemo opale,
tisti, ki so najbolj nalomljeni,
so najbolj občudovani in iskani
kot v tiskarskih strojih zavarjeni ovalni kalupi,
s katerimi tiskajo faksimila feniksovih jajc,
ki nikoli niso pričakovala, da bodo končala tu.

Prevedel Iztok Osojnik


Prenova

Začutila sem, da narašča sok v zemlji,
zato sem zgradila naftno vrtino in vrtala,
vrtala, vrtala
na sredi jezera, skrita pred očmi
bregov. Našla sem okro, rudo
civilizacije. Zgradili smo
nekaj novega. Prostrano veduto rdečine,
kjer ne nosimo čevljev, tečemo,       
namesto da bi sedeli, stali, čakali,
z rdeče popackanimi utripajočimi stopali,
dvigamo prah, da bi nadomestili ozon.
Naše novo poslanstvo bodo opali,
najbolj razpokani med njimi
požanjejo največ pohval in kričečega poželenja
kot zavarjeni ovali v tiskarski matrici,           
ki tiska faksimile jajčec feniksov,
ki niso nikoli slutili, da bodo končali tu.

Prevedla Anja Sredić


Български:
Преправяне

Усетих как живителният сок се вдига във земята
построих сондажна кула и пробивах,
пробивах, пробивах
в средата на езерото, там дето не се вижда и от двата
бряга. Ударих охра, рудата
на цивилизацията. Построихме
нещо ново. Обширен
градски пейзаж от червено,
където не носим
обукви, а бягаме
вместо да седим, да стоим, да чакаме,
с начервени, пулсиращи крака
вдигаме прахоляк, за да заместим озона.
Новата ни цел ще са опалите,
най-натрошените,
пораждащи най-висшите похвали и неистови желания,
като заварѐните овали вътре в печатарската машина,
печатащи факсимилето на фениксовите яйца,
които никога не са очаквали да се озоват тук.

Πевел Иван Ланджев


Nihongo:
再び初めから

大地の血潮の盛り上がりを感じたわたしは
油田掘削用の櫓をさっそく組むと
掘って 掘って 掘りまくってみた
湖のど真ん中 どの岸辺からも見えない場所で
結局 見つかったのは 黄色い土 
文明の原石 
我々が打ち建てるのは新しき何かだ
巨大なる赤き 都市の風景
そこではもはや 誰も靴など履かず
座り込んだり 立ったり 待ち続けたりする代わりに
誰もが走り 赤く汚れた足はどくどくと脈打って
オゾンの代わりに 埃ばかりがもうもうと立つばかり
我らの次なる狙いは オパールの採掘で
もっとも砕け方の激しいものになると そこから必ずや
最大級の賞賛と自制不能の欲望が生じることになる
それはまるで 最終的にここにたどりつくことになろうとは
考えてもいなかった不死鳥たちの 卵の複製を印刷中の
凸版印刷機の中で ずっと溶接されたままになっている 
卵の形の集団のようでもある

Nihongo-yaku: Goro Takano


English:
Ode to the writing of poetry

A chord spinning its
eye imperceptibly,
diamond dust
in its corners
in its tears
the entirety of salt ocean
its tears

then the foaming opalescence of a line I might remove—
the whole line a sequence of hooks and suction cups in an obscure algorithm
misunderstood in its corners
tearing the soft song from
the seams of chordata,
mollusca, porifera,
crustacea, cnidaria,
and luminous ctenophora
convulsing harplike
above the void.


V slovenščini:
Oda pisanju poezije

Akord ki neopazno
obrača svoje oko,
diamanten prah
v njegovih kotičkih
v njegovih solzah
popolnost slanega oceana
njegove solze

nato peneče se prelivanje črte ki jo bom morda
odstranila –
celotna črta je zaporedje kavljev in vakuumskih
priseskov v mračnem algoritmu
ki je v kotičkih napačno razumljen
in trga mehko pesem z
brazgotin strunarjev,
mehkužcev, spužev,
rakov, ožigalkarjev
in svetlikajočih se rebrač
ki se kakor harfa krčijo
nad praznino.

Prevedla Tatjana Jamnik


ODA PISANJU POEZIJE

glasbeni podton
brezbrižno obarva
ozadje pogleda
diamantni prah
v kotičkih očesa
v solzah v njem
celotni slani ocean
solze v njem

potem mehurčasto iskrenje črte, ki bi jo morda odmaknila -
celoten niz trnkov in seskov in meglenih algoritmov
v kotičkih napačno razumljenih
cefrajoč milo pesem
iz zevastih chordata
mollusca, cnidaria
in svetlečih ctepophora
ki kot strune na harfi
krčevito utripajo
nad praznino

Prevedel Iztok Osojnik


Oda pisanju poezije

Akord, ki neopazno obrača
svoje oko,
diamantni prah
v njegovih kotičkih
v njegovih solzah
celoten slani ocean
njegove solze

potem peneča se opalescenca vrstice, ki jo bom morda odstranila–
celotna vrstica je zaporedje kaveljčkov in priseskov v obskurnem algoritmu
napačno razumljenem v svojih kotih
ki trga nežno pesem
iz šivov strunarjev,
mehkužcev, spužev,
rakov, ožigalkarjev
in lesketajočih se rebrač,
zvijajočih se kot harfa
nad praznino.

Prevedla Anja Sredić


Nihongo:
詩作に寄せるオード

楽器の弦の眼が
ほんのわずかだけ回転している
その眼の両端
そして その流す涙の その中の
ダイヤモンドダスト
大海原の 塩という塩
そして その海の流す涙

消し去ることになりそうな一行から 泡立つ 乳白色の光
その行の全体は 不明瞭なアルゴリズムの中にずらりと並ぶ 留め金と
吸盤の一群で それらはどれも
その行の片隅で 誤解を受けたまま
柔らかなる歌の調べを
脊索動物たちや
軟体動物たちや 海綿動物たちや
甲殻動物たちや 刺胞動物たちや
夜行性の有櫛動物たちの境界線上から引き剝して
竪琴のごとく 虚空の真上で
ただひたすらに 振動し続ける

Nihongo-yaku: Goro Takano


English:
Desert drill

Obediently shadowless
as the invisible palms,
wingless mites irritate the metal
under the Jeep, and tell how tall sleep is,
unscalable, surreptitiously windy
as the heart-cactus. The sun waves its rays
in radial bliss. We rest
under the storm-cloud
of memory, a temporary ambivalence
about the coil of snake in the spare tire’s
compartment. Agreed,
the breath ascends, neglects certain whorls,
presses to test pressure, and expands
infinitely, measured in increments
of courage or surrender.


V slovenščini:
Vrtanje v puščavi

Poslušno brez sence
kakor nevidne dlani,
brezkrilne pršice vznemirjajo kovino
pod džipom in povejo, kako visok je sen,
nepreplezljiv, varljivo vetroven
kakor srčasti kaktus. Sončni žarki valovijo
v radialni blaženosti. Počivava
pod nevihtnim oblakom
spomina, začasno kolebanje
o zvitku kače v prtljažniku za
rezervno gumo. Dogovorjeno,
dih se pospeši, zanemari neka vretenca,
pritisne, da bi preizkusil pritisk, in se neskončno
razširi, meri se s krepitvijo
poguma ali vdaje.

Prevedla Tatjana Jamnik


PUŠČAVSKI SVEDER

Vztrajno brez sence
kot nevidne palme
brezkrilne žuželke grizejo kovino
pod džipom, in kažejo, kako visoko seže sen,
nepreplezljiv, skrivnostno vetroven
kot srčasti kaktus. Sonce razliva žarke
s sijočim bliščem. Zaradi v kolobar zvite
kače pod pokrovom za rezervno kolo,
se za hip negotova
ustaviva pod nevihtnim oblakom
spomina. Strinjam se,
dihanje se pospeši, in se ne meneč se za določene zvitke,
ustavi, da preverim pritisk, potem pa se neskončno
poveča, okrepljeno z novimi poganjki
poguma ali predaje

Prevedel Iztok Osojnik


Nihongo:
砂漠の掘削

透明な掌のように 影なきその姿を ひたすら守り通しながら
翅のない小生物たちが ジープの真下に埋もれたままの金属を
刺激し そのついでに 眠りの深さについてまで語りだす
測定不能で まるでハート形のサボテンのごとく あまりにも
密やかで そして風のよう 太陽の光が
放射状に広がる無上の幸福感の中で 波立つ
嵐を予感させる 記憶の雲の下で
我々はひとときの休息を得る それはまるで
スペアタイヤを入れている車の物入れの中で とぐろを巻く蛇の周囲に
はかなく広がる あの曖昧さのよう
こちらがそれに同意を示すと 生れ出た息吹は上昇して
様々な渦をやり過ごしながら 圧力を
確かめるかのごとく のしかかり ひたすら無限の世界へと
広がっていく その増大の過程を測る指標となりうるのは
勇敢さ あるいは 屈服の度合い そのどちらかだけである

Nihongo-yaku: Goro Takano


English:
You asked for the table near the windows

and we collided in winter garnets.
I never walk past these facets without a drip of glance.
A string of lights under the snow belied schist, a well
instead of hearth. A cardinal slept in my hair that night, knelling
soundlessly.


V slovenščini:
Prosil si za mizo ob oknu

in trčila sva v zimske granatne kamne.
Nikoli ne grem mimo teh faset, ne da bi jih oplazila s pogledom.
Trak luči pod skrilavcem, prekritim s snegom, vodnjak
namesto srca. Tisto noč mi je v laseh spal kardinal, neslišno je
klečal.

Prevedla Tatjana Jamnik


PROSIL SI ZA MIZO POLEG OKNA

in eksplodirala sva med zimskimi biseri.
Nikoli ne grem mimo teh bisernih oken, ne da jih ne bi oplazila s pogledom
Migotanje luči za čipko zasneženega skrilavca, vodnjak
namesto srca. To noč je lišček prespal v mojih laseh,
molče pel.

Prevedel Iztok Osojnik


Nihongo:
あなたが頼んだのは窓辺のテーブルで

おかげで私たちの視線は 冬のザクロ石の中で激しく交じり合った
この一連の切断面をいっさい見ないで歩み去ることなど 決してありえない
降る雪の中を走る光の一群が 結晶片岩の真実を覆い隠していた
暖炉の代わりに置かれてあったのは 泉 あの晩
わたしの髪の中で眠っていた 一羽の緋色の鳥は
音をたてぬまま 弔いの鐘を打ち鳴らしていた

(訳者による註:作者アヌパマによると、2001年9月11日の同時多発テロ事件で破壊された、ニューヨークのワールド・トレード・センターの地盤を支えていたのは、主に「結晶片岩」であったらしい)

Nihongo-yaku: Goro Takano
 

English:
Birthday gifts

Silk and opals
pressed in a book called my childhood memories,
which when opened crackles alarmingly,
as though the spine may break and pages
fall like this, silk and opals and pink,
patchwork nightdress I wore to a rag,
pilled and threadbare at the elbows, because
even then I propped my chin in my hand while
daydreaming across the silk and opals’ unruly greens,
blues, and pinks twinkling in a universal triple-color
rustling. I never imagined the color of milk,
because it has always been real.


V slovenščini:
Darila za rojstni dan

Svila in opali,
vtisnjeni v knjigo, imenovani moji otroški spomini,
ki vznemirljivo zapoka, ko se odpre,
kot da bi lahko počil hrbet in bi strani
takole izpadle, svila in opali in rožnata barva,
vezena spalna srajca, ki sem jo nosila, dokler se ni scefrala,
zmuckana in zdrgnjena na komolcih, ker
sem si celo takrat z dlanjo podpirala obraz, medtem ko
sem sanjarila v pokrajini svilnatih in opalastih kljubovalnih zelenih,
modrih in rožnatih odtenkov, migotajočih v vsesplošnem tribarvnem šelestenju. Nikoli si nisem predstavljala barve mleka,
ker je bila zmeraj resnična.

Prevedla Tatjana Jamnik


DARILA ZA ROJSTNI DAN

Svila in drobni opali,
stisnjeni med liste v knjigi z naslovom Moji otroški spomini,
ko jo odpreš, svareče zapoka,
da ji ne bi počil hrbet in ven popadali listi,
moja pokrpana, z opali vezena in rožnata
svilena spalna srajca, ki sem jo ponosila do cunj,
obrabljena in na komolcih zguljena, saj sem si
že takrat z rokami podpirala brado in
sanjarila v svili, prevezani z neenakomernimi odtenki opalov,
v zelenih, modrikastih in rožnatih prelivi trojne barve,
in šelesteči. Ampak nikoli si nisem zamišljala barve mleka,
ni bilo treba, bila je resničnost

Prevedel Iztok Osojnik


Darila za rojstni dan

Svila in opali
vtisnjeni v knjigo z naslovom: moji spomini na otroštvo,
ki vznemirjeno zaprasketa, kadar jo odprem,
kot da bi se hrbet lahko zlomil in bi listi
takole popadali ven, svila in opali in rožnata,
pokrpana spalna srajca,vsa razcapana od nošenja,
zmuckana in oguljena na komolcih, ker
sem celo takrat naslanjala brado na dlan,
ko sem se zasanjala v svilo in muhaste modre,
zelene ter rožnate odtenke opalov, lesketajoče se v univerzalnem tribarvnem
šelestu. Nikoli si nisem zamišljala barve mleka,
ker je vedno bila resnična.

Prevedla Anja Sredić


Nihongo:
誕生日の贈り物

「わが子供時代の想い出」と題された本に はさんであった
絹の布 そして オパール
開いてみると 本はぱりぱりと不安気な音を立てる
まるで背表紙が壊れて 今にもページが全て抜け落ちるかのよう
もしもそうなれば 絹もオパールも下に落ち
おまけにわたしが昔よく着ていた あのピンクのパッチワークのパジャマさえ
落ちて ぼろ切れとなるのだろう
ひじの辺りが擦り切れて すっかり剥げ落ちているのは
あの頃からよくひじをつき あごを支えがちだったせいで 
そうしながら よく夢想ばかりしていたものだ
絹とオパールが不規則に生み出す 緑と青とピンクの三色が
きらめきながらさらさらと普遍の音を立てる その上を横切りながら
けれども 一度たりともミルクの色を想うことはなかった なぜなら
その色はいつも あまりに現実的だったから

Nihongo-yaku: Goro Takano
 

English:
Night

Surrender to stars
like sifted sand in the glass
hour of foam glide,
glistening up the beach face
in lieu of tears, prayers, and sleep.


V slovenščini:
Noč

Vdaj se zvezdam
kot zrnca peska v stekleni
uri polzenja pene,
in poblisni na obrazu plaže
namesto solz, prošenj in spanca.

Prevedla Tatjana Jamnik


NOČ

Prepuščena zvezdam
kot sipek pesek v peščeni
uri drseče pene
svetlikajoče na obrazu obale
solznega kraja v molitvi in snu

Prevedel Iztok Osojnik


Nihongo:


星に全てを委ねるのだ
砂時計の中でふるい分けられていく 砂粒たちのように
時は滑るように 泡のごとく流れていき
岸辺の表面は 燦然と輝くばかり
そこにはもはや 涙も祈りも眠りもない

Nihongo-yaku: Goro Takano


English:
Day

I look up only
because of the blackbird, winged
and gone in a flash,
leaving the cloud-down of sky
bare to my eyes’ surfaces.


V slovenščini:
Dan

Pogled dvignem le
zaradi kosa, kot blisk
v hipu odleti,
in moje oči zopet
zrejo v golo nebo.

Prevedla Tatjana Jamnik


DAN

Pogledam navzgor,
zaradi kosa, v hipu
odletele krilate živalce,
za katero ostane oblačni puh neba
razgaljen v plitvini mojih pogledov

Prevedel Iztok Osojnik


V češtině:
Den

Vzhlédnu jenom kvůli
kosovi, okřídlenému
a jako pára mizejícímu,
který nechá mračné chmýří nebe
holé na hladině mých očí.

Přeložila Anja Sredič


Nihongo


わたしが空を見上げたのは
真っ黒なムクドリモドキが 羽を広げ
あっという間に去っていったから ただそれだけのこと
いま わたしの眼球の表面には 綿毛のごとき雲の姿が
むき出しのまま 残されているばかり

Nihongo-yaku: Goro Takano


English:
Škocjan tinai*


Neytal

We walk a zigzag path, cut into the cave
where the ceiling washes our hair with water
from the perforating thunderstorm of two hours earlier,
percolating through an ancient seafloor.
Ghosts of crustaceans drip onto our shoulders, seek the cupped spaces
of our palms, while he cups his hand behind the spiral shell of his ear,
calling forth the tidal pull of poem.


Palai

They want me to say lotus,
and you plot with them,
high on the side of the cliff,
growing in stone,
undeterred, undisturbed
by mountain goats. No demons
wearing pearl necklaces hide
among you, so I shout your name,
“Sempervivum!” and plant
you next to the gate of all memories,
as guards, my dear desperate succulents,
dear lightning-charmers.


Marutam

Mottled mare and black dog,
you announce my tryst in the sleeping village
among dew-damp laundry lines
and echoing roof tiles. Night pours dawn
over the valley like honey
from a pitcher, like a river
into doline. If you promise to
remind me
that there’s no such thing
as solitude, I will bring apples
and ham every day, carrying them
daily along the narrow road past
cemetery, kal, abyss, and church.


Kurinci

She is more thorn than grace,
her purple, clustered flowers
crowding the height’s upturned face.
Spurn, then, those dark towers,
and turn. Effervesce into lace
cloud-thought and starry-powers.
Unrhyme this honey-waterfall of my steep embrace.


Mullai

He is as literal as this forest, where the river is named River, and the butterflies, like flecks of sky seen through canopy, are called turkizni modrin, simply turquoise blue. So I translate my mind literally: it’s a moment’s back-float on the river, just before it dives into a deep siphon. And this heart: our treading feet kissed by tiny fish, out beyond our depth.* The “tinai” are poetic landscapes in the akam tradition of ancient Tamil love poetry, each named for one of its characteristic flowers, and that each symbolize and evoke a specific mood. The karst landscape at Škocjan remarkably evokes all five of the tinai, so I wrote a poem to honor each expression. Neytal is the blue lotus, which refers to the seashore. Palai is a shrub that grows in arid roadsides. Marutam is a type of ornamental tree, as found in countryside villages. Kurinci is a purple, mountain flower, which blooms only every 12 years. Mullai is jasmine, and it refers to sweetly fragrant forests and pastures.

Literarno društvo IA

13. pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2015

13. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2015

Letošnja mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln bo potekala od 23. do 30. avgusta 2015 v Škocjanu na Krasu in v Ljubljani.
Pri programu bodo sodelovali Petra Kolmančič, Goran Č. Potočnik, Urška P. Černe, Nino Flisar, Tatjana Jamnik, Muanis Sinanović in prevajalki najmlajše generacije Anja Sredić in Špela Kopitar. Iz tujine se nam bodo letos pridružili Anupama Amaran (ZDA, Tamil Nadu), Ivo Landžev (Bolgarija), Goro Takano (Japonska), Ana Brnardić (Hrvaška), Agnieszka Żuchowska-Arendt (Poljska), Jacek Lenkiewicz (Poljska) in Kari Klemelä (Finska).
Kot običajno bo delavnico vodil Iztok Osojnik.
Udeleženci Zlatega čolna bodo svoje prevajalsko delo predstavili na dveh literarnih nastopih:  v četrtek, 27. avgusta, ob 20.00 pred cerkvijo Sv. Kancijana v Škocjanu pri Divači in v petek, 28. avgusta, ob 11.00 v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani ter na spletnih straneh www.ia-zlaticoln.org.

Program so podprli Javna agencija za knjigo RS, Turistično društvo Škocjan, Regionalni park Škocjanske jame, KUD Police Dubove, KD Vilenica, Krka, d. o.o., KUD Apokalipsa.

 

PROGRAM

Nedelja, 23. avgust
19:00 – pozdravna večerja

Ponedeljek, 24. avgust
9:30 – začetek delavnice
13.00 – kosilo
19:30 – večerja

Torek, 25. avgust
9:30 – delovni sestanek
13:00 – kosilo
14:30 – obisk jame
19:30 – večerja

Sreda, 26. avgust
9:30 – delovni sestanek
13:00 – kosilo
15:00 – izlet po okolici
19:30 – večerja

Četrtek, 27.avgust
9:30 – delovni sestanek
13:00 – kosilo
18:30 – večerja
20:00 – branje v Škocjanu

Petek, 28. avgust
9:30 – odhod v Ljubljano
11:00 – branje v Trubarjevi hiši literature

Sobota, 29. avgust
9:30 – pogovor o prevajanju
13:00 – kosilo
19:00 – večerja

Nedelja, 30. avgust
Odhod po zajtrku

Udeleženci:

Petra Kolmančič, Nino Flisar, Goran Potočnik Černe, Urška Černe Potočnik, Muanis Sinanović, Tatjana Jamnik, Anja Sredić, Špela Kopitar in Iztok Osojnik (Slovenija), Anupama Amaran (ZDA), Ivan Landžev (Bolgarija), Goro Takano (Japonska), Ana Brnardić (Hrvaška), Agnieszka Żuchowska-Arendt (Poljska), Jacek Lenkiewicz (Poljska) in Kari Klemelä (Finska).

Zlati Čoln 2010