EN / SLO

Srečko Kosovel

Srečko Kosovel (1904-1926) je slovenski pesnik, esejist in publicist ter eden najvidnejših slovenskih ustvarjalcev 20. stoletja. Študiral je slavistiko, romanistiko in filozofijo na Univerzi v Ljubljani. Svoja besedila je objavljal v revijah in recitiral na literarnih večerih. Umrl je zaradi meningitisa, star dvaindvajset let, preden je utegnil izdati svoj pesniški prvenec Zlati čoln. Večina njegovega dela je bila objavljena posmrtno, najbolj inovativna besedila (t. i. konsi in integrali) pa šele leta 1967 (v uredništvu Antona Ocvirka). Kosovelove pesmi, ki se uvrščajo v avantgardne umetnostne smeri, kot so konstruktivizem, dadaizem, futurizem in nadrealizem, so močno vplivale na sodobno slovensko umetnost, s pozivom, naj človečanstvo spet postane vrednota, pa ostaja aktualen tudi v današnjih časih.

V slovenščini:
Veter

Veter se je ustavil pred vrati;
Prazno, tiho: vse že spi.
Samo veter ne more spati
opolnoči.

Samo črna cipresa šumi še,
na belem kamnu angel kleči;
v polsvetlobo temnijo hiše
sredi kraške vasi.

Tiho vse: med življenjem in smrtjo
edino drevo še na gmajni šumi;
po cesti nekdo gre z dušo potrto,
kakor da v onstran strmijo oči.


English:
The Wind

The wind stops at the door;
All is silent, empty: all asleep.
Only the wind cannot
sleep at midnight.
 
Only a black cypress stirs,
on a white stone an angel on its knees;
in the calcium light of the Karst village
houses fade away.

Such silence: between life and death
only one tree in the woods stirs;
along the road some broken soul wanders,
his eyes staring beyond.

Translated by Barbara Siegel Carlson and Ana Jelnikar

(Prvič izšlo v The Literary Review, ZDA, 2006/ First published in The Literary Review, USA, 2006)


Suomi:
Tuuli

Tuuli pysähtyy ovelle,
kaikki on hiljaista. Kaikki on tyhjää,

nukkuvaa. Vain tuuli ei voi
nukkua keskiyöllä.

Vain musta sypressi kuiskaa,
valkoisella kivellä enkeli on polvillaan.

Karstin kylän kalsiumvalossa
talot haihtuvat pois.

Mikä hiljaisuus…katso, elämän
ja kuoleman puristuksessa
vain yksi metsän puu valittaa.

Pitkin tietä yksi murtunut sielu vaeltaa.
Ja hänen silmänsä katsovat tuntemattomaan.

Suomennos Jouni Inkala

(Prevod je izšel v literarni reviji Združenja finskih pisateljev Kirjailija, Finska, marec 2007/ Translation was published in Kirjailija, the literary magazine of the Finnish Writers' Association, in March 2007)


Român:
Vîntul

Înaintea uşii se opreşte vîntul.
Linişte, gol, adormire.
Numai vîntul nu poate dormi
În miezul zilei.

Doar copacul negru foşneşte.
Pe un mormînt alb un înger îngenuncheat.
În lumina calcinată a satului Karst
Casele dispar.

Atîta linişte… Uite, între viaţă şi moarte
Doar un singur copac din pădure foşneşte.
De-a lungul drumului cineva rătăceşte cu inima lovită
Cu privirea pierdută spre dincolo.

Traduceri Simona Popescu


V slovenščini:
Vozil sem se

Vozil sem se z zlatim čolnom
po rdečih vodah večera
med drevjem
In travnatimi bregovi.
Vozil sem se
Jaz, zlati mornar ...

Toda prišel je vihar
in sonce je palo
s svojih višin
in kot da je zasijalo
vse drugo, manj zlato,
bolj jasno, bolj živo,
sem kot prerojen
stopil na breg.

Rdeči oblaki so se odtrgali
mi od srca,
videl sem jih,
sel za njimi
preko sveta.


English:
I Went for a Ride

I went for a ride in a golden boat
across the red waters of evening
all through the trees
and along the grassy shore.
I was rowing,
I, the golden boatman.

But a storm blew in
and the sun fell
from its height
as though everything else
less golden shone forth
more clearly, more alive,
I stepped ashore.

The red clouds tore
from my heart.
I saw them,
I followed them
across the world.

Translated by Ana Jelnikar and Barbara Siegel Carlson

(Prevod je izšel v literarni reviji Nimrod, ZDA, 2007/ Translation was published in literary magazine Nimrod, USA, 2007))


En français :
Je suis parti faire un tour

Je suis parti faire un tour sur un bateau doré
Fendant les eaux rouges du soir
Tout à travers les arbres
Et le long de la rive herbue.
Je ramai
Moi, batelier doré.

Mais l’orage souffla
Et le soleil tomba
De sa hauteur.
Comme si toute autre chose
Moins dorée, brillait dans le devant
Plus clairement, plus vivante,
Je pris pied sur la rive.

Les nuages rouges se déchirèrent
De mon cœur.
Je les vis,
Je les suivis,
À travers le monde.

Traduit par Christophe Lamiot Enos


Suomi:
Nousin kutainsen veneen selkään

Nousin kultaisen veneen selkään
Halki illan punaisten vesien
Lävitse puiden
Ja pitkin rannan ruovikon.
Minä soudin,
Minä, kultainen soutaja.

Mutta myrsky tuli väliin
Ja aurinko vajosi
Korkeuksistaan.
Ja jokin muu
Vähemmän kultainen, loisti esiin.
Selkeämmin elävämmin,
Minä astuin rantaan.

Punaiset pilvet
Repeytyivät sydämestäni
Minä näin ne,
Minä seurasin niitä
Halki maailman.

Suomennos Jouni Inkala

(Prevod je izšel v literarni reviji Združenja finskih pisateljev Kirjailija, Finska, marec 2007/ Translation was published in Kirjailija, the literary magazine of the Finnish Writers' Association, in March 2007)


Literarno društvo IA

4. pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2006

Zlati Čoln 2010