EN / SLO

Isabella Panfido

Italija

Prihaja iz Benetk. Diplomirala je iz ruskega jezika in književnosti. Je svobodna pisateljica in novinarka in piše za kulturne strani časopisa Il Corriee del Veneto. Piše tudi za italijanske umetnostne in literarne revije. Nekaj let je na Radijski postaji Radio 24 Il sole 24ore pripravljala in vodila edini italijanski radijski program za poezijo. Objavila je več zbirk: Casa di donne (Hiša žensk; Marsilio edizioni, 2005–2006), A pelo d’acqua (Na vodni gladini; Premio Firenze 1997), njene pesmi pa so bile vključene v več antologij. Njene pesmi so prevedene v angleščino. Objavila je tudi knjigo pravljic za otroke z naslovom Il mistero delle tredici foto (Skrivnost trinajstih fotografij, 1999). Veliko se je posvečala poeziji Borisa Pasternaka, Osipa Mandelstama, Ane Ahmatove, Tony Harrison  in narečnim pesnikom  v Benečiji v dvajsetem stoletju. Prevajala je poezijo iz ruščine in angleščine. Uredila je tudi ponatis Poesie dialettali (Narečne pesmi) Ernesta Calzavara (2006) in pripravila ter prevedla neokrnjeno različico neobjavljene knjige Memorie di una contadina (Spomini kmetice)  L. Tolstoja in T. Kuzminske (objavljeno v zbirki edizioni Casagrande 2008).

(Some poems from' PANTONE', section of ' The grace of damage', unpublished.)
(Nekaj pesmi iz zbirke Panton, razdelek Milina škode, neobjavljene.)


Dopo l’ultimo sole, nel mio inverno,
resta imbrigliato dietro le palpebre
un grumo  palpitante che non è luce
ma come una ferita
svela luce alla carne.

L’abbaglio nella temporanea cecità
illumina il fondo
intatto
come l’ innocenza di una bestia

e svela la grazia del danno.


ENGLISH:

The last sun of my winter then
stays entangled under eyelids,
a pulsing throb that is not light,
but like a wound throws light on flesh.

That temporary dazzled blindness
illuminates the core
unharmed
like the innocence of a beast
and reveals the grace of the damage

Translated by Catherine Phil MacCarthy, Barbara Gemin & Isabella Panfido.
 

After the last sun in my winter,
It stays entangled behind my eyelids
a throbbing knot that is not light,
but like a wound
reveals light straight to the flesh.

The glare in the temporary blindness
enlightens the core
untouched
like the innocence of a beast

and reveals the grace of the damage.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.

SUOMEKSI:

Tuskan hedelmät

Talveni viimeinen auringonsäde
jää välkkymään suljettujen silmieni taakse
kuin sykkivä valtimo, joka ei ole valoa
vaan kuten haava
joka paljastaa lihan suoralle valolle.

Häikäistymisen tilapäinen sokeus
valaisee sisuksen
koskemattoman
kuin pedon viattomuus

ja paljastaa tuskan hedelmät.

Kääntänyt Esa Hirvonen, Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

Po zadnjem zimskem soncu,
mi je za vekami obtičal
utripajoč vozel, ki ni luč,
temveč svetlobo zliva
v meso
kakor rana.

Luč v začasni slepoti
razsvetli nedotaknjeno
dno
kakor pri kakšni nedolžni zveri.
In razodene milost poškodbe.

Prevedel Iztok Osojnik.


Verde d’Islanda.

Da un seme della inestinguibile memoria,
dalla terra nuova e terribile, gemma
l’insegna di una vita preclusa a noi
e a noi soli rivelata, verde
contratto tra ghiacciaio e vulcano,
spasmo d’estate
nel parossismo di nero e bianco,
dove ogni passo, parola o sguardo
ingoia la gola aperta del pianeta.

ENGLISH:

Icelandic Green

From a seed of inextinguishable memory,
from the new and awesome earth, sproutst
the seal of a life to us precluded
and to us only revealed, green
contracted between glacier and volcano,
spasm of summer
in the paroxism of black and white,
where every  word, glance or step
swallows the open throat of the planet.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

ISLANDSKO ZELENA

Iz semena nejasnega spomina
v novi in strašni prsti vzkali
seme življenja, za nas, prezgodnje
in razkrito samo nam, zeleno,
utesnjeno med ledenik in ognjenik,
drhtenje poletja
ob izbruhu bele in črne,
ko vsak korak, besedo ali pogled
pogoltne odprto žrelo planeta

Prevedel Iztok Osojnik.


Bianco

Incide, nell’ossessione della febbre,
la mente una lenta lama di luce
che dilaga  in infinito schermo
vibrante  bianco
inghiottitoio del respiro
e mi invade di insostenibile candore. 


ENGLISH:

White

A slow , blade of light carves the mind
in the obsession of fever
and unlimited spreads in a screen
vibrating white
swallow-hole of the breath
and invades me with unbearable candour.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

BELA

V vročični obsedenosti v glavo
reže počasno rezilo luči
in se razliva po neskončnem zaslonu,
utripajoče belo,
požrešno dihanje
me zavzame z neznosno nedolžnostjo.

Prevedel Iztok Osojnik.


Rosso

Nel canto di casa, il più sacro,  
è l’angolo rosso dell’icona,
i labbri della ferita che conosco
la sola, la vera intimità intatta
il patto assolto.


ENGLISH:

Red

In the corner of  Home, the holiest,
is the red nook of the icon,
the lips of the wound that I know
the one, the real intact intimacy
the pact honoured.

(Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.)


V SLOVENŠČINI:

RDEČA

V najbolj svetem kotičku hiše,
je rdeč prostor za ikono,
ustnice rane, ki jo poznam,
edina, resnična nedotaknjena intima,
molčeč sporazum.

Prevedel Iztok Osojnik.


Nero

Nel nero si compongono le vite,
che non lutto pronuncia ma pienezza
e tutto come un padre accoglie.
Come una luce che è stata ed è 
solo nel buio per sempre  tua.


ENGLISH:

Black

It is in black that lives compose and settle,
 pronouncing not loss but fullness
and like a father gathers all.
As a light that has been and is
only in the darkness forever yours.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

ČRNA

Črna združuje življenja,
ne pomeni žalovanja, ampak obilje,
kakor oče, ki vse sprejme z veseljem.
Ali luč, ki je bila,
in je za vedno tvoja samo v temi.

Prevedel Iztok Osojnik.


Grigio.

Il giorno nuovo si è fatto, mio quieto non amore,
se già distingui la grana del grigio
nel buio ancora fresco, ancora non parola,
nella  pasta molle di luce
che disegna i margini alle mani
e distende il bordo scuro della bocca
nell’ipossia pigra del risveglio.
 
La pianura breve del  giorno
si anima di gesti garbati
e figuranti
e paradisi e inferni
perduti finalmente.


ENGLISH:

Grey

The new day has formed, my quiet non-love,
if  you make out the grain of  grey
in the dark as yet still fresh, as yet no word,
in the soft paste of light
that outlines the edges of the hands
and stretches the dark rim of the mouth
in the lazy hypoxia of awakening.

The brief plain of the day
is enlivened by courteous gestures
and walk-ons
heavens and hells
ultimately lost.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

SIVA

Nov dan se je prebudil, moja tiha ne-ljubezen,
že je videti zrna sivine
v še vedno sveži temi, še vedno niti beseda,
v mehki kaši luči,
ki izrisuje robove dlani
in razgrinja temno ladjo ust
v lenobnem pomanjkanju kisika prebujenja

Kratko ravnino dneva
oživljajo vljudni gibi
statisti
in paradiži in pekla
končno izgubljeni

Prevedel Iztok Osojnik.


Ocra


Giorni di fine estate, spiccati
come grani d’agosto, agri.
Nelle mani il secco senza eco
del commiato è terra magra
come intorno alla sofora
in cerchio calcinato 
l’erba dell’anno muore   
nel nettare di una intempestiva fioritura.

 
ENGLISH:

Ochre

Last days of summer, sour
like grapes picked in August.
The emptiness of hands with no
echo of farewell is barren soil,
so beneath the Sophora
the year's grass dies,
in a limed circle,
amid the nectar of untimely blossom.

Translated by Catherine Phil MacCarthy, Barbara Gemin & Isabella Panfido.


Ochre

Days of summer’s end, picked
like grapes in August, sour.
In hands the dryness without echo
of farewell is arid soil,
like around the Sophora
the year’s grass dies
in a limed circle
in the nectar of unseasonal blossom.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

OKRA

Dnevi ob koncu poletja, izjemni kakor
pšenica v avgustu, polja.
Suh občutek praznega odmeva
ob slovesu v rokah je izsušena zemlja
okoli japonske sofore,
v krogu iz apnenca
trava poletja premine
v nektarju prezgodnjega cvetenja.

Prevedel Iztok Osojnik.


Rosso ciliegia

Al di là del confine, a pochi passi,
so
che i ciliegi sono in fiore adesso
è alito bianco, come di nuvole stracciate,
nelle minime valli di Slovenia
so
che diventeranno fitti di rosso
per le bocche di chi torna.


ENGLISH:

Cherry Red

Over the border, a few steps away,
I know
the cherry trees are in bloom,
their white breath, embroidered mist,
in the little valleys of Slovenia,
I know
they will thickly redden for the mouths
of those who return.

Translated by Catherine Phil MacCarthy.


Cherry Red

Just beyond the border, a few steps away,
I know
the cherry trees are blooming today
it is white breath, like cloudy rags
in the least valleys of Slovenia
I know
they will thickly redden for the lips
of whoever returns.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

ČEŠNJEVO RDEČA

Komajda čez mejo, le nekaj korakov čez
vem
zdaj tam cvetijo češnje,
v beli sapici, kot raztrgani oblaki
v majhnih dolinah v Sloveniji
vem
odebelile se bodo, rdeče
za ustnice njega, ki se bo vrnil.

Prevedel Iztok Osojnik.


Ambra.   Cimitero ebraico


A Praga, indolente e sciatta
tra spoglie di magia,
sotto una piccola pietra  
emersa tra le radici di sambuco
ho scritto una preghiera in nero di matita.

Era l’estate del novantasei,
l’ultima quieta prima dello smottamento,
a Rabbi Low, distillatore di tempo e desideri,
chiedevo l’alchimia elementare
di convertire in rame il piombo dei pensieri

Ma la mia pietra gentile si è perduta
se ogni giorno è sterro di memoria
e il danno affiora intatto
come un insetto in ambra .

 

ENGLISH:

Amber. Hebrew Cemetery

In scruffy and indolent Prague,
among the magic spoils,
beneath a stone, lifted from roots of the alder,
in charcoal, I wrote a prayer.
It was the summer of '96,
The last mild one before the landslide,
of Rabbi Low, distiller of time and dreams,
I asked the essential alchemy,
how leaden thoughts turn copper.

But my gentile stone was lost,
when each day unearthed memories,
and the harm emerged intact
like an insect in amber.

Translated by Catherine Phil MacCarthy, Barbara Gemin & Isabella Panfido.


Amber.  Hebrew cemetery

In Prague, lazy and loose
among the spoils of magic,
underneath a pebble
lifted from  roots of the elder
in black, I wrote a prayer.

It was the summer of ’96,
the last mild one before the landslip,
from Rabbi Low, time and wishes distiller,
I asked the basic alchemy
to turn the lead of thoughts to copper.

But my Gentile pebble probably got lost
when each day digs up my memory
and the damage emerges intact
like an insect in amber.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

JANTAR, ŽIDOVSKO POKOPALIŠČE

V Pragi, ravnodušni in nemarni
v magičnih preoblekah
sem pod majhnim kamnom
med koreninami bezga
s črnim svinčnikom napisala molitev.

Poleti leta 1996,
v zadnjem mirnim obdobjem pred plazom,
sem rabija Lowa, očiščevalca časa in želja,
spraševala o osnovah alkimije,
kako svinec misli spremeniti v baker.

Toda moj prijazen kamenček z nagrobnika se je izgubil,
ko dan za dnem vedno znova na plan izbrskam spomin,
se rana pojavi ohranjena
kakor žuželka v jantarju.

Prevedel Iztok Osojnik.


Avorio

Nicchie, strettoie, inarcamenti
nel corpo della casa disertata,
dai serramenti pieghe d’aria africana
depositano sfalci di intenzioni
sulla vernice opaca del parquet.

Cercarsi un canto acuto,
sotto la norma dei muri,
spalmare il disincanto
sull’intonaco avorio
ad affresco.

Educo al vuoto la curvatura  della mano:
mi incanta la perfezione
di questa geometrica perdita di senso.


ENGLISH:

Ivory

Niches, narrowings, arches
in the body of the deserted house,
from the shutters folds of African air
deposit the mowing of intentions
on the dull varnish of the parquet.

Seek out a tight nook,
under the normality of the walls,
spread out the disenchantment
on the ivory plaster
in fresco.

I teach emptiness to the curve of my hand:
enchanted I am by the perfection
of this geometrical loss of meaning.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

SLONOKOŠČENA

Niše, ozki prehodi, ukrivljene linije
v gmoti opuščene hiše,
v valovanju afriškega zraka
spuščajo pokošene načrte
na neprozoren lak parketa

Iskanje ostrih kotov
v objemu zidov
nanesti najvišje razočaranje
na slonokoščen omet
freske.

Praznino proučujem s krivuljo roke,
očara me popolnost
te geometrijske izgube pomena.

Prevedel Iztok Osojnik.


(From 'The house of women' ('CASA DI DONNE'), Venice, 2006)
(Iz Hiše žensk  (Casa di donne), Benetke 2006)


San Martino

Meno di un sentiero, solo il pensiero o la bizzarria
di attraversare la foschia nell'improbabile estate di novembre.
Dietro si intravede a stento la cova di una sosta,
poco più di un odore.
Un cerchio vago d'erba pwesta, intorno è già brinato.
Avanti la terra è dura ma cede al passo
il suolo smosso in piccoli grumi
ed è il rumore impercettibile, noto,
della terra che resiste e accoglie
come il ritorno a casa dopo una lunga assenza.


ENGLISH:

Saint Martin

Less than a path, only the disorientation
of traversing the fog, a summer interlude in November.
Behind, one barely sees the imprint of a nest,
little more than a scent,
a vague circle of flat grass, around it frosted over.
Up ahead, the ground is flat, yet yields to the foot,
loose clay in small heaps,
thus it comes, the imperceptible tone,
of the earth that resists, and embraces,
like returning home after long absence.

Translated by Catherine Phil MacCarthy, Barbara Gemin & Isabella Panfido.


Saint Martin


Less than a path, only the thought or the weirdness
of crossing the fog in an improbable summer of November.
Behind one barely sees the spoor of a rest
just a bit more than a smell.
A vague circle of bent grass, around it frosted over.
Up ahead the ground is hard but yields to the foot
the soil gathered up into small mounds
thus it comes the imperceptible, known sound
of the earth that resists and embraces
like going back home after a long absence.

Translated by Barbara Gemin & Isabella Panfido.


V SLOVENŠČINI:

SVETI MARTIN (INDIJANSKO POLETJE)

Manj kot steza, samo misel ali nenavadnost
hoje po megli v nepričakovanem poletju sredi novembra.
Zadaj se malce vidi vdolbina za počitek,
komajda kaj več kot vonj.
Krog potlačene trave, okoli že pokrit s slano
Spredaj je zemlja trdna, vendar popušča pod korakom
razrahljana zemlja v drobnih grudah
in neslišen, znan zvok
zemlje, ki se upira in sprejme
kakor ob vrnitvi domov po dolgi odsotnosti

Prevedel Iztok Osojnik.

Literarno društvo IA

9. pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2011

9. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2011

V MEDIJIH:

Primorske novice, 4. 9. 2011

Radio Slovenija, Program ARS, Kulturna panorama, 3. 9. 2011

Radio Slovenija, Program ARS, Kulturna panorama, 3. 9. 2011

Letošnja tradicionalna 9. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2011 bo potekala med 28. avgustom in 4. septembrom v Škocjanu na Krasu. Letošnji povabljenci prihajajo iz 9 držav: Pamela Uschuk in William Root iz ZDA, Martina Hefter in Jan Kuhlbrodt  iz Nemčije, Jonáš Hájek in Jana Šnytová iz Češke, Esa Hirvonen iz Finske, Dražen Katunarić iz Hrvaške, Amir Talić iz BiH, Isabella Panfido iz Italije, Catherine MacCarthy iz Irske, Alja Adam, Tatjana T. Jamnik, Marjan Strojan, Špela Sevšek Šramel, Slavo Šerc iz Slovenije. Tudi letos bo delavnico vodil Iztok Osojnik. Kot vsako leto bo tudi letos posvečena ohranjanju živih stikov na področju zahodnoevropskega, srednjeevropskega in slovanskega trikotnika, povezovanju manjših in večjih evropskih literatur na vzhodu in zahodu, soorganiziranju festivalov, simpozijev, srečanj, delavnic, širjenju sodobnega literarnega vozlišča v Škocjanu in mednarodnem uveljavljanju poezije v izvirnikih in prevodih doma in na tujem. Po uspešni uveljavitvi Kosovela v Veliki Britaniji in ZDA bosta kmalu sledila nova monografija v poljskem jeziku in mednarodno uveljavljanje novega vala slovenskih klasikov (Cankar, Strniša, Detela). Udeleženci Zlatega čolna bodo svoje delo predstavili na dveh literarnih branjih: 1. septembra ob 20. uri v Škocjanu na Krasu in 2. septembra ob 19.30 uri v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, ter na spletnih straneh www.ia-zlaticoln.org. Vsi programi so javni. Vstop je prost.

Delavnico organizira Literarno društvo IA v sodelovanju z Kulturno-umetniškim društvom Police Dubove, Turističnim društvom Škocjan, Kulturnim društvom Vilenica, revijo Monitor ZSA, KUD France Prešeren, Regionalno skupnostjo Alpe-Jadran ter revijama/založbama Apokalipsa in Poetikon.
Delavnico so podprli Javna agencija za knjigo RS, Krka, d. d.., Park Škocjanske jame, založba Pighog (Anglija), FILI (Finska), gostilna pri Vncku, Literary festival Pulse (Irska), SKD Sežana, Trubarjeva hiša literature, Okarina, d. o. o., Društvo Triglav-Rysy (Poljska).

PROGRAM
Nedelja, 28. avgust
19.00 – pozdravna večerja

Ponedeljek, 29. avgust
9.30 – začetek delavnice
13.00 – kosilo
19.30 – večerja

Torek, 30. avgust
9.30 – delovni sestanek
13.00 – kosilo
14.30 – obisk jame
19.30 – večerja

Sreda, 31. avgust
9:30 – delovni sestanek
13.00 – kosilo
15.00 – izlet po okolici
19.30 – večerja

Četrtek, 1. september
9.30 – delovni sestanek
13.00 – kosilo
18.30 – večerja
20.00 – branje v Škocjanu (cerkev sv. Kacijana)

Petek, 2. september
9.30 – delovni sestanek
12.30 – kosilo
14.00 – Odhod v Ljubljano
19.30 – Branje v Trubarjevi hiši literature

Sobota, 3. september
9.30 – pogovor o prevajanju
13.00 – kosilo
15.00 – obisk Tomaja
19.00 – večerja

Nedelja, 4. september
odhod po zajtrku

 

Zlati Čoln 2010